‘Mijn bak wordt top’

Beste leden,

Graag wil ik bij jullie een nieuw idee onder de aandacht brengen,

Mijn bak wordt top

Binnen onze vereniging wil ik, mede in het kader van eigen initiatief van de leden, dit jaar graag de organisatie hiervan op mij nemen.
Wat houdt Mijn bak wordt top in:

Het is in principe heel simpel,

Er wordt een groep van maximaal 5 à 6 personen gevormd die in een tijdbestek van ca 2 maanden en veelal in de avonduren, bij elkaar op bezoek komen. Onder het gezamenlijk genot van een kopje koffie,  thee of iets anders, het desbetreffende aquarium  van de bezochte persoon te aanschouwen en hun bevindingen/ervaringen uit te wisselen. Tijdsduur van het bezoek 1,5 à 2 uur. Iedereen is welkom om hieraan deel te nemen. Het delen van praktijkkennis van ervaren leden met opbouwende kritiek wordt op prijs gesteld geleverd, afzeiken is taboe.

Net als altijd het idee is binnen de vereniging, staat gezelligheid en plezier in het beleven van onze hobby centraal. Het leuke van deze activiteit vind ik, dat je de aquaria van de leden thuis fysiek kan bekijken en zeg nou zelf, dat is altijd leuker dan vanaf een projectiescherm, hoe fraai ook in beeld gebracht. Bovendien versterkt dit bezoek de sociale contacten tussen de leden en dat praat dan ook weer makkelijker op onze bijeenkomsten.

Ik wil in oktober a.s. beginnen met het verzamelen van de namen van de leden die hierin geïnteresseerd zijn. De aankondiging zal via e-mail, via Facebook en via de website geschieden. Ervaring leert dat het afstemmen van de agenda’s nog het meeste werk is. Enige flexibiliteit is gewenst. Handig is ook dat je aangeeft wat je bedoeling van het houden van het aquarium is, puur alleen genieten of daarnaast ook denken in de richting van een huiskeuring. Hier kunnen we dan rekening mee houden door bijvoorbeeld de huisregels mee te nemen en in de planning i.v.m. de huiskeuring van 2016.

Mocht de belangstelling dusdanig groot zijn dan kunnen we 2 groepen vormen. Er moet dan wel iemand bij komen die de agenda van de andere groep beheert. Indien er weinig interesse is, jammer, maar wat mij betreft ook geen bezwaar. Komen we toch gezellig met 2 of 3 man bij elkaar op visite.

Groeten,

 

Ronald Verschuren

(Naar een idee van AV Aponogeton)